Rejestracja

Konta bez zdjęć będą usuwane z systemu.

Zdjęcie Profilowe *
Wczytaj Zdjęcie

Oświadczenie:
,,Oświadczam, że rejestrując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu umieszczenia ich w bazie danych Akademia Babicz Spółka Jawna. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”